statens kartverk

Mer enn bare en årsmelding

 

Se årsmeldingen her

Utfordringen

Kartverket rapporterer hvert år om året som er gått. Bak tallene skjulder det seg små og store historier gjennom 250 år, og vi i CATCH fikk i oppdrag å utforme årsmeldingen for 2023.

Løsningen

En engasjerende og lettlest årsmelding med et tiltalende visuelt uttrykk, og med historier som løfter frem store og små begivenheter fra Kartverkets rikholdige arkiv.

Rammene for oppdraget

Kartverket er underlagt Kommunal- og distriksdepartementet, og årsmeldingen er ett av de viktigste styringsdokumentene i dialog med departementet. Årsmeldingen skal gi det samlede bildet av virksomheten som helhet, både i omtale og i økonomiske tall. Finansdepartementet har nedfelt krav til hvordan årsmeldingene skal utformes: Leders beretning, introduksjon til virksomheten og hovedtall, årets aktiviteter og resultater, styring og kontroll i virksomheten, vurdering av framtidsutsikter samt årsregnskap. 

Menneskene bak tallene

Det som er ekstra spennende med årsmeldinger, er når man får muligheten til å fordype seg i noe av virksomhetens historie. Kartverket feiret 250 år i 2023, og derfor hadde prosjektgruppen bestemt seg for å krydre årsmeldingen med små historier fra gammelt av og frem til nåtid. Her var det mye gull å finne, og ekstra gøy når designeren fikk anledning til å kombinere sin lidenskap for historieforskning og gamle arkiver med å skape engasjerende innhold for årsmeldingen. Gjennom tett og godt samarbeid med prosjektgruppen, gravde vi sammen frem biter av et puslespill der summen ble den lille historien om Kartverkets aller første kvinnelige ansatt – den 20 år gamle Kristine Broch. Hun startet i 1887 som falserske og jobbet i over 40 år i det som den gangen het Norges Geografiske Opmaaling. Det har vært givende å kunne bidra til å løfte Kristines unike historie opp til overflaten, som en dyktig og samfunnsengasjert karriérekvinne – og ikke minst som et stort forbilde for alle oss som har fulgt i hennes fotspor siden.

Kreativ frihet vs. fastsatte rammer

Kartverket har en tydelig visuell profil som legger føringer for all utforming av kommunikasjonsmateriell både på trykte og digitale flater. Som designer er det alltid spennende å dykke ned i en godt etablert visuell profil, for deretter å utforske hvilke kreative muligheter man har innenfor de rammene som er fastsatt. I dette prosjektet fikk vi godt med rom til å utforske de kreative mulighetene, og prosjektgruppen var åpne og positive til nye måter å tweake deres egen visuelle profil på.

Prosessen og resultatet

Arbeidet med årsmeldingen foregikk over 1-2 måneder, og sammen med prosjektgruppen ble det fra starten av etablert en overordnet plan samt rutine for regelmessige, effektive prosjektmøter via Teams. Faktisk har all kommunikasjon foregått digitalt da deler av prosjektgruppen sitter andre steder i landet, og vår opplevelse er at dette har fungert svært bra. Gode, effektive møter som opprettholdt gjensidig fremdrift. Universell utforming er et særskilt krav som har fulgt dette arbeidet som en rød tråd gjennom hele prosessen. Valg av skriftsnitt og størrelser, bruk av riktige farger med tanke på lesevennlig kontrast og ikke minst beskrivende (alternativ) tekst til alle bilder som er brukt i årsmeldingen, som sikrer at synshemmede får en god opplevelse når høytlesningsfunksjonen benyttes. Med prosjektgruppens og vår designers kombinerte spisskompetanser, oppnådde vi et bredt fokus på samtlige deler av årsmeldingen. Tall og fakta, riktige bilder, korrekte bildetekster, engasjerende historier, god typografi og strategisk bruk av design, god tekstflyt og riktig etterlatt inntrykk – i sum en prosess og et resultat som vi er godt fornøyde med. 

Ønsker du en prat om ditt prosjekt?

Kontakt oss