Norges idrettsforbund

Digitalt årshjul

Se case
utfordring

Norges Idrettsforbund består av 1,9 millioner medlemmer og 55 særforbund. De ønsket et digitalt verktøy som kunne bidra til en mer effektiv og profesjonell klubbdrift innenfor alle idrettsgrener.

Løsningen

Et digitalt årshjul som er enkelt å bruke i praksis, og som kan tilpasses av og for særforbund og organisasjonsledd i idretten.

Tjenester

Kompetanseutvikling og digitalisering

Norges Idrettsforbund (NIF) er øverste organ i Norges største folkebevegelse, med ca 1,9 millioner medlemskap fordelt på ca. 9 500 idrettslag. De setter kompetanseutvikling og digitalisering høyt når de vil forenkle hverdagen for sine medlemmer. CATCH utviklet i 2020 et digitalt årshjul for Norges Golfforbund. NIF hadde stor tro på at dette kunne fungere for flere. De ønsket derfor å se på mulighetene for å tilpasse årshjulet til alle sine 55 særforbund.

1/2: Det digitale årshjulet gjør det enklere å organisere idrettshverdagen.
2/2: Alle klubber og særforbund kan opprette økter og aktiviteter som passer for dem og deres idrett. 

– Det har vært et viktig mål å gjøre årshjulet så enkelt og brukervennlig som mulig, og vi har ikke eksponert brukerne for ting som kun de færreste har bruk for eller som veldig få har etterspurt. Dermed har utviklingen hatt et tydelig fokus og uten å bruke tid og ressurser på ting som er "kjekt å ha", forteller prosjektleder fra NIF Torkell Seppola.

Skreddersøm av løsning og prosess

Basert på innledende arbeid ble vi enige om å anse første versjon av løsningen som en MVP - det vil si en minimumsløsning som består av basisfunksjoner for å fungere, men som videreutvikles basert på erfaringer fra ekte brukere. Med denne tilnærmingen skar vi inn til benet og kom raskt i mål med en løsning som var mulig å ta i bruk. Det er viktig for oss i CATCH å skreddersy både løsning og prosess til hvert prosjekt for å sikre at det vi lager fungerer best mulig til det aktuelle formålet. I samarbeid med NIF gjennomførte vi derfor et forprosjekt basert på innledende kravspesifikasjon hvor vi kartla ulike parametre for å lykkes, samt usikkerhetsmomenter. Dette gjorde at vi raskt fikk avklart hva som måtte til for å komme i mål, og hva som måtte utforskes nærmere eller utelukkes. Et godt underlag fra innledende fase sikret at vi kom raskt videre i prosessen og kunne begynne utrullingen av det digitale årshjulet høsten 2022. 

– Årshjulet er nå gjort tilgjengelig for alle særforbund, og tilbakemeldinger fra brukerne tyder på at hjulet fungerer godt og at det er veldig brukervennlig. Vi er veldig fornøyd med prosjektet, som er levert både etter tidsplan og estimerte priser. CATCH har levert utviklingen med et effektivt og hyggelig team som forsto våre behov og har vist stor interesse for å utvikle en best mulig løsning for oss, forteller Torkell Seppola. Per januar 2023 er det over 1000 administrative brukere av årshjulet fordelt på nesten like mange organisasjonsledd i idretten. 

Spennende samarbeid

– Dette prosjektet har vært et spennende samarbeid med Norges Idrettsforbund. NIF har gjennom hele prosessen vist stor tro på løsningen vår, som vi håper skal forenkle hverdagen for mange. Digitalisering og kompetanseheving er to nøkkelord som har gått igjen underveis, forteller prosjekteier og digitalleder i CATCH, Thomas Foss. Norges Idrettsforbund har vært fremoverlent og veldig på ballen i denne prosessen, noe som har gjort prosjektet både utfordrende og gøy!

Ønsker du en prat om ditt prosjekt?

Kontakt oss