Mattis Jørgensen

Mattis Jørgensen

Frontendutvikler

Mattis er en ivrig frontendutvikler som liker å være med der det skjer. Han jobber i team med UX-designer og utviklerne våre for å bygge gode brukeropplevelser og levere digitale løsninger av høy kvalitet. Mattis liker å få jobben gjort, og tar unna arbeidsoppgavene på løpende bånd. Med sin medfødte nysgjerrighet stiller Mattis spørsmål som ofte bidrar til at oppgaver kan vurderes på en ny måte. Dette er verdifullt og bidrar til praktiske, velfunderte løsninger som bidrar til enda bedre resultater.