ekspedisjonsreiser

Aktive turopplevelser og minner for livet

 

Besøk nettsted

Utfordringen

Ekspedisjonsreiser ønsket å fornyes, finne nye måter å nå frem til både gamle og nye kunder, og nye måter å profilere oss.

Løsningen

Et nytt ansikt utad. Ny logo, visuell identitet og et brukervennlig nettsted som gjør det lett å navigere og synliggjøre turer. 

Overordnet konsept

Ekspedisjonsreiser har formidlet aktive opplevelsesreiser til ulike destinasjoner rundt om i verden. Grunnleggerne har unike kunnskaper om reisemålene, og garanterer store opplevelser som strekker seg lengre enn det og «bare å være turist». Vi jobbet frem en konsepttekst som ble utgangspunktet for arbeidet med identiteten: En reise er en opplevelse man har med seg til evig tid.Nye eventyr med nyeinntrykk setter spor og blir sjelden glemt; spesielt godt huskes de når de deles med andre, både kjente og ukjente. Ekspedisjonsreiser er med hele veien, fra forventninger og bestilling - til kultur, topper, fjord, savanner og deretter hjemreise. Minnene som skapes på turer med Ekspedisjonsreiser blir til slutt et kapittel i mange reisende’s bøker. 

1/5: Kuttet i bokmerket kan skape assosiasjoner til en høy fjelltopp. 
2/4: Logo før, og etter.
3/5: Varme og dype farger, sterke headinger og stor bildebruk ble sentralt i identiteten. 
4/5: Symbol brukt som et vindu, som viser til nye opplevelser. 
5/5: Bokmerket kan videreføres som et grafisk element. Her kan det være en solnedgang, eller et design som viser til kulturen til respektive turer.

Visuell identitet

For å underbygge konseptet utviklet vi et nytt logosymbol. Bokmerket symboliserer minner og opplevelser man har med seg fra reisene hos Ekspedisjonsreiser, og som man kanskje har skrevet ned i en reisedagbok man kan bla tilbake i. Vi ønsket å underbygge en følelse av "ekspedisjoner", av det å vandre ut og oppsøke nye opplevelser. En eventyrlyst. Gjennom bruk av farger, grafiske elementer og skrifttyper kom vi frem til en særegen identitet som spiller godt på lag med tekst og bilder. 

Eksempler på grafiske elementer fra skisser

Nettsiden er Eksepdisjonsreisers viktigste kontaktpunkt med kunder, og det var viktig å utvikle gode elementer som spilte på lag med den visuelle identiteten.

Rom for opplevelser

En god flyt, gode konverteringer og automatiseringer av bestillingsløsninger var viktig i arbeidet med nettsiden. Det grafiske skulle fremstå innbydende på en måte som skaper reiselyst, og lyst til å lese mer om turene. I mange tilfeller er det riktig med en rent, hvitt og åpent uttrykk, men i dette tilfellet ønsket vi å underbygge eventyrlyst gjennom bruk av grafiske elementer som virkemiddel. Med en god bildebank var det essensielt å få bildene til å skinne. Resultatet ble et nettstedet som enkel kan tilpasses til ulike typer innhold i en mer moderne drakt med en klar identitet. Nettstedet fikk et større fokus på call to actions som leder besøkende videre til viktige funksjoner som bestilling, turinformasjon og krav for reisende. 

Ønsker du en prat om ditt prosjekt?

Kontakt oss