Post Local

Gi mening, helt anonymt, og vær med å påvirke ditt lokalsamfunn

Se case
Utfordringen

Avstanden mellom innbyggere og deres folkevalgte blir stadig større. Ordførere sliter med å vite hva folk flest mener.

Løsningen

En app der man enkelt og raskt kan svare på spørsmål fra sin ordfører og andre folkevalgte - 100% anonymt og sikkert.

Gi mening logo og farger

Alle har en mening, men mange tør ikke å dele den.

Aldri har flere delt mer på sosiale medier. Likevel deler vi sjelden våre meninger - i frykt for å få hatefulle ytringer i retur. Ofte er det kun de som roper høyest i kommentarfeltene eller de som deltar på folkemøter som blir hørt. Men hva med de lavmelte som har en like viktig stemme, men som ikke ønsker en konflikt?

Fra idé til produkt

Post Local kom til oss med en fantastisk idé om hvordan de gjennom gode metoder og digitale verktøy ville løse denne viktige utfordringen i samfunnet. Gjennom et tett samarbeid har vi designet og utviklet de digitale verktøyene.

Etterlatt inntrykk

Det ble selvsagt viktig å etablere et riktig førsteinntrykk. Her er noen eksempler på tidlige identitetsskisser vi benyttet til å peke ut retningen - alt fra et "statlig" eller "kommunalt" uttrykk til mer folkelig og "ufarlig". Retningen som ble valgt har gjennomsyret hele den videre prosessen, i alt fra utarbeidelse av navn til visuelt uttrykk, brukeropplevelse og språk.

Grunnleggende enkelt og sikkert

Vi tenker det er helt avgjørende at løsningen er enkel - både for avsender av spørsmål og den som svarer. Et krav vi satte til oss selv og løsningen var at det skulle være så enkelt å svare på et spørsmål at man kan gjøre det i kassekøen i dagligvareforetningen. Og for å sikre anonymiteten bygget vi løsningen slik at det ikke finnes en knytning mellom avsender og svar. Det er rett og slett ikke mulig å identifisere en person til et avgitt svar.

Bli kjent med beslutningstakerne

Folk flest har ikke lenger noe forhold til beslutningstakere og sine folkevalgte. I Gi mening la vi derfor opp til at man skal få et mest mulig personlig inntrykk av de som stiller spørsmål - blant annet gjennom personlige videointroduksjoner, samt god oversikt og tilgang til sine folkevalgte.

Gi umiddelbar mening

Med Gi mening Live kan man gi umiddelbare meninger på spørsmål og temaer under eksempelvis folkemøter. Igjen, selvsagt helt anonymt.

Forskning og videreutvikling

Konseptet og Appen har allerede gjennomgått en pilottest som ga meget positive tilbakemeldinger. Parallelt med at Gi mening nå er tatt i aktiv bruk av blant annet Lillehammer kommune benyttes den i et forskningsprosjekt hvor resultatet vil avgjøre retningen videre. Les mer om forskningsprosjektet på gimening.org.

Ønsker du en prat om ditt prosjekt?

Kontakt oss