Ringerikskraft

De er gode alene,

men best sammen

 

 

Ny logo, ny identitet og nye nettsider for energikonsernet Ringerikskraft.

 

Oppgaven

I 2018 flyttet Ringerikskraft inn i nytt bygg, og ønsket i den forbindelse å benytte anledningen til en visuell make-over.

Resultatet

Ny logo, visuell identitet og nytt nettsted for et energikonsern som favner om et vell av tjenester.
Leveransen
Logo, visuell identitet, nettsider, messemateriell, dekor på kjøretøy. 

 

Bakgrunn

Fra kraftselskap til energikonsern  

Ringerikskraft er en solid hjørnesteinsbedrift som er delvis eid av lokalsamfunnet gjennom kommunenes eierandeler. Med hjerte for lokalsamfunnet er det viktig for Ringerikskraft å kunne gi tilbake av overskuddet. En viktig ringvirkning er satsingen på entreprenørskap og innovasjon. Lærlinger ønskes velkommen og får sjeldne, verdifulle muligheter til å utvikle seg i en innovativ bransje. Med dette som bakteppe kom Ringerikskraft til oss for å få hjelp til å finne en mer tidsriktig identet. I løpet av prosessen ble blant annet bindestreken fjernet, og en ny logo så dagens lys rett før innflytting i de nye lokalene på Hvervenmoen i Hønefoss. Den visuelle identiteten tok form, og sammen med nytt nettsted er Ringerikskraft rustet for fremtiden i en mer tidsriktig drakt.

Vi er fortsatt Ringerikskraft, bare skrevet på riktig måte. Profilen gir oss også mulighet til å vise at vi har gått fra å være et lite, lokalt kraftselskap til et nasjonalt, moderne energikonsern.

 — Ole Sunnset, konsernsjef

Ny identitet

Positive ringvirkninger

Ringerikskraft har som sitt samfunnsansvar å yte tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom direkte støtte til lag og foreninger lokalt, er de med på å skape ringvirkninger som betyr mye for innbyggerne. Energikonsernets satsing på lærlinger og entreprenører er særdeles verdifull og behøver ikke nødvendigvis måles i penger. Ringvirkningene er større enn som så.

Dette med ringvirkninger ønsket vi å få tydeligere frem, og sammen med kunden fant vi frem til et verdisett som speiler denne tankegangen. Den nye visuelle identiteten viser Ringerikskraft som lokalpatrioten, støttespilleren og det innovative energikonsernet. Vi ønsket at man fortsatt skulle gjenkjenne Ringerikskraft, men i en mer modernisert utgave. 

Ringerikskraft-familien omfatter 19 hel- og deleide selskaper. Alle datterselskapene som har egne varemerker, beholder sin egen identitet. Ringerikskrafts nye visuelle profil er utformet slik at det vil være enklere for datterselskapene å vise tilhørighet visuelt.

Nettsted

Én portal – flere nettsteder  

Som et overordnet energikonsern med 19 hel- og deleide datterselskaper, skal man ha tungen rett i munnen for å sortere alt nettstedsinnhold på en logisk og brukervennlig måte.

Ved bruk av MODX, kjent som verdens mest fleksible publiseringsløsning, og en nøye planlagt struktur og malverk lagde vi en felles løsning for hele konsernet. Gjennom denne løsningen administrerer flere av selskapene i konsernet sine nettsteder og deler innhold og funksjoner mellom de forskjellige nettstedene. Her kan de også lage egne kampanje-, tema- og landingssider til forskjellige formål.

Se noen av nettstedene her: