Employer branding – hvordan markedsføre seg som en attraktiv arbeidsgiver?

Dagens arbeidsmarked er konkurransepreget og det blir stadig vanskeligere å tiltrekke seg flinke folk – og holde på dem. Hvordan markedsfører du din bedrift som en attraktiv arbeidsplass?

13. juli 2023

Merkevarebygging Innhold Digital markedsføring

Markedsføring av bedriften som en attraktiv arbeidsplass – også kalt employer branding – er et område innenfor innholdsmarkedsføring som stadig får mer fokus. Employer branding handler om å fortelle historien om hvilken kultur og hvilket DNA din bedrift har. Målet er å gi et godt, autentisk inntrykk av hvordan det er å jobbe i bedriften – slik at dagens ansatte med stolthet ønsker å bli der de er, og at dine fremtidige kollegaer søker seg til nettopp dere!

I dagens arbeidsmarked er det tøff konkurranse om å kapre de mest attraktive søkerne, nesten uavhengig av fagfelt. Situasjonen skyldes også et generasjonsskifte der stadig flere yngre arbeidstakere har en økt bevissthet rundt hva de forventer av en god arbeidsplass. Ansetter du fra generasjon X eller Y (de som er født mellom 1982 og 2010), bør du friste med mer enn en fleksibel arbeidshverdag, konkurransedyktig lønn og lunsjordning. De yngre generasjonene identifiserer seg gjerne med arbeidsplassen, kulturen og verdiene som lever i veggene, og derfor er det viktig at de får et godt og riktig inntrykk når de vurderer mulighetene på arbeidsmarkedet. Å vise frem bedriftens indre liv bidrar til å markedsføre bedriftens merkevare eller brand overfor fremtidige arbeidstakere; dette er employer branding. Lurer du på hvordan du kan gå frem for å lykkes med employer branding i din egen bedrift? Kort sagt handler det om å bygge din merkevare som bedrift og arbeidsgiver. For å tiltrekke seg flinke folk, kan ofte den viktigste jobben du gjør være å holde på de du allerede har – for der vi ser at folk har det bra og trives, der ønsker vi å jobbe!

«The Great Resignation» og ønsket om balanse

Akkurat nå befinner vi oss i en periode som kalles «The Great Resignation». Dette er en bevegelse, eller økonomisk trend, som oppstod i USA under pandemien omlag 2021. Les mer om "The Great Resignation" i denne artikkelen på Lapaya.com. Selv om man antar at bevegelsen antageligvis vil være størst i USA, anslår man at trenden vil treffe Europa i noen grad i løpet av 2023. I store trekk handler dette om at et økende antall ansatte slutter i jobbene sine, blant annet fordi pandemien og urolige tider har gitt mange tid og anledning til å reflektere over livene sine og hva som egentlig er viktig for en selv. Arbeidstakere ønsker seg nå i større grad enn før en god og sunn balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Som arbeidstakere vil vi gjerne ha fleksibiliteten til å jobbe hjemmefra eller fra hytta, samtidig som vi opplever at arbeidet vi gjør er meningsfullt og et verdifullt bidrag til jobbteamet. 

Hvordan bygger du din bedrifts employer brand?

Synlighet er viktig for alle merkevarer, uansett om du er Coca Cola, IKEA eller en lokal bedrift. Men det holder ikke å bare være synlig. Som merkevare bør man alltid være bevisst på hva man kommuniserer og hvordan budskapene er med på å styrke bedriftens identitet. Din bedrifts employer brand utgjør en viktig del av bedriftens helhetlige identitet, og er noe som bør jobbes med strategisk og med langsiktig perspektiv. Vi i CATCH jobber regelmessig med employer branding sammen med våre kunder. I dette arbeidet spisser vi bedriftens merkevare mot potensielt fremtidige ansatte, men kanskje aller viktigst er det å styrke merkevaren for de eksisterende ansatte. De er nemlig din bedrifts aller beste ambassadører!

GODE AMBASSADØRER: Folk som trives på jobb er dine beste ambassadører for å styrke ditt employer brand. Hvis de trives, vil de fortelle om det og vice versa! (På bildet ser vi Thor, seniorutvikler i CATCH, og Mathilde, som driver byrået Luddikom og leier arbeidsplass i HATCH. De trives begge på jobb!)

Dagens ansatte er din viktigste målgruppe 

Vet du forskjellen på et varemerke og en merkevare? Et varemerke kan være et hvilket som helst navn på en vare, som ikke umiddelbart gjenkjennes av de fleste. For eksempel produktet "Nudler i kopp" fra produsenten Luxus, som selges hos Europris. En merkevare derimot, er et navn som umiddelbart gir en assosiasjon hos mottakeren: Kvikk Lunsj. Volvo. Starbucks. Aston Martin.

En tradisjonell påstand om merkevarer, er at merkevaren din er hva andre sier at den er. Men når vi snakker om bedriftens employer brand, er dette direkte linket til hvordan dine nåværende ansatte omtaler arbeidsplassen sin. Hvis du har ansatte som er fornøyde og som trives på jobb, er de dine aller beste ambassadører overfor potensielt nye ansatte. På den andre siden: Dersom det lugger litt i internkulturen og de ansatte ikke er helt fornøyde, kan dette på sikt påvirke din bedrifts merkevare på en uhensiktsmessig måte. En god arbeidsplass kjennetegnes av at de som jobber der er fornøyde og at de blir værende. Hvordan kan man gå frem for å oppnå dette? Det finnes ikke én fasit som gjelder alle arbeidsplasser, men det er i alle fall et par ting man som bedriftsleder kan ta kontroll på.
For å holde på gode ansatte er det viktig at bedriften er samlet om temaer som internkultur, miljøarbeid og holdninger. Bedriftens ledelse bør legge til rette for at de ansatte involveres i å forme sin egen kultur, og ha klare strategier for faglig utvikling og kompetanseheving for hver enkelt ansatt. 

Dersom du nå har blitt inspirert til å komme i gang med employer branding, trenger du altså i første omgang ikke se lengre enn til dagens ansatte. Det er de som kan beskrive hva slags arbeidsplass de er en del av, og hva det er som gjør at dette er et bra sted å være – eller hva som kan gjøres bedre. Og husk på at det er først når vi vet hva som ikke fungerer, at vi kan ta tak i det og begynne å endre på det. Derfor handler arbeid med employer branding i stor grad om internt arbeid med kommunikasjon og kultur.

Spill på styrkene dere allerede har

Usikker på hva som er bedriftens styrker som arbeidsplass? Ta på deg detektivhatten og let frem de gode historiene du har tilgjengelig! Snakk med de ansatte og få dem til å sette ord på hvorfor de trives i bedriften. Omdømme kommer innenfra, og attraktive arbeidsgivere våger å vise frem de dyktige folkene sine. Det kanskje aller viktigste du gjør for å markedsføre din bedrift overfor potensielt nye ansatte, er å skape et autentisk inntrykk av hvem dere er og hva dere står for. Mange feilansettelser kan potensielt ha handlet om at man i rekrutteringsprosessen ble forespeilet en drømmearbeidsplass som ikke levde opp til forventningene.

Den gode nyheten er at omdømmet og det ønskede etterlatte inntrykket er noe en bedrift selv kan være med på å forme. Snakk med de ansatte, grav etter gull – og vær også åpen for kritiske tilbakemeldinger. Dette gir svært verdifull innsikt og en solid mulighet til å påvirke hvordan bedriften vil omtales. Vi bidrar ofte i disse internprosessene for våre kunder, og vi begynner gjerne arbeidet med å gjennomføre intervju av noen av bedriftens ansatte. Dette gir et godt fundament for videre arbeid med employer branding.

Jobb strategisk - få langsiktige resultater

Det er verdt å merke seg at arbeid med employer branding er et langsiktig arbeid - som når vi jobber med digital markedsføring og synlighet, gjelder det å være always on. Det kan være at det haster med å få flinke folk inn, og dessverre er det slik at man gjerne begynner arbeidet med employer branding når det allerede brenner både her og der. Alt arbeid med markedsføring og identitet handler om konsistens og tilstedeværelse over tid, og vår anbefaling er å legge ned nok tid og arbeid for å bygge et solid fundament fra starten av. Dette gir oss de beste forutsetningene for å bygge stein på stein i riktig rekkefølge - selv om vi forstår at det er lett å bli utålmodig og ønske strakstiltak når man helst skulle hatt på plass tre nye ansatte i går! Men, når man jobber strategisk med bedriftens employer brand, vil du kunne få langsiktige resultater som kan spare deg for kostbare rekrutteringsrunder og feilansettelser, og som vil bygge stolthet internt og gi lojale ansatteambassadører. Bedriften din vil bli som en magnet på de flinke folka dere ønsker å tiltrekke dere!

Vil du komme i gang med employer branding?  Send meg en mail, så tar vi en prat!

Hvis du vil lese mer om The Great Resignation og det potensielle intoget i Europa, er denne artikkelen fra Lepaya et fint sted å starte.

Andre artikler