Hils på vår intern Silje

Silje studerer markedsføringsledelse ved USN, og nå avslutter hun sin bachelorgrad med et internship i CATCH. Hun skal bruke tiden sin hos oss på blant annet internt strategiarbeid.

25. januar 2022

Silje er en ambisiøs og driftig student som vil fordype seg i merkevarebygging og produktutvikling. Som intern hos oss skal hun lære mer om bransjen, en hektisk arbeidshverdag med varierte kunder og prosjekter - og ikke minst ha ansvar for en viktig del av vårt interne strategiarbeid.

Det hele begynte for ett år siden, da USN (Universitetet i Sør-Øst Norge) søkte arbeidslivsmentorer til markedsføringsstudenter. Vår kreative leder Petrus meldte seg til tjeneste og ble matchet med nettopp Silje (22). Hun studerer markedsføringsledelse og ønsker å jobbe med merkevarebygging og produktutvikling etter studiet.

– Jeg hadde ikke hørt om CATCH og visste ikke at et slikt byrå fantes her i Hønefoss, så jeg følte meg veldig heldig da jeg ble matchet med Petrus. Silje, som opprinnelig er fra Geiranger, forteller at mange studenter tidligere har gjennomført sine internship i Oslo, Sandvika og Drammen, noe som har medført at de har flyttet fra Hønefoss før de er ferdige med studiene. Hun er selv veldig glad for å kunne gjennomføre sitt internship her i Hønefoss og bli bedre kjent med bransjen hun er på vei inn i: 

– Etter møtene med Petrus har jeg blitt mer og mer sikker på at jeg har valgt riktig vei! Vi har hatt mange gode, faglige diskusjoner og det har vært givende å få praktisk innsikt i tillegg til teorien fra studiet. Jeg fikk også god input på hvordan jeg kunne forberede meg på arbeidslivet og hva som kreves for å jobbe i bransjen, og ikke minst hvordan hverdagen i et byrå som CATCH kan være. 

En viktig del av strategiarbeidet

Siste semester kan studentene velge mellom å skrive bacheloroppgave, opprette studentbedrift eller gjennomføre et internship – altså en praksisperiode hos en bedrift. Silje beskriver seg selv som praktisk anlagt, og var sikker på at internship var riktig valg for henne. Dette var den eneste muligheten til å få teste ut arbeidslivet i løpet av studiet, og hun var klar for praktisk erfaring. Silje sendte en forespørsel til Heidi og Thomas, som var svært positive til å få markedsstudenten inn hos CATCH: 

– Vi er alltid glade for å få inn ny kompetanse, og Silje kommer inn som et friskt pust med fersk kunnskap og et nytt blikk på oss som organisasjon, forteller byråleder Heidi. 

Gjennom høsten har Silje vært med oss i flere kundemøter og fått et innblikk i arbeidshverdagen vår. Kombinert med at vi er i gang med å legge vår egen strategi frem mot 2030, åpenbarte muligheten seg for at Silje kunne gjennomføre sitt internship her hos oss og på den måten få relevant arbeidserfaring. Ikke minst vil dette samarbeidet også gagne oss som byrå:

– Som en del av vårt eget strategiarbeid har Silje fått ansvar for å utarbeide en SWOT-analyse av CATCH som vi skal bruke som beslutningsgrunnlag for vår strategiske prosess fremover, forklarer Heidi. 

En SWOT-analyse er en metode som identifiserer en bedrifts styrker, svakheter, muligheter og trusler – akkurat her og nå. SWOT står for strengths, weaknesses, opportunities, threats. 

– Det at denne analysen gjennomføres av noen som kommer utenfra og ser på oss med nye øyne, gir oss et nyttig og nødvendig fundament for videre arbeid med forretningsstrategien vår.

En ressurs for bedriften

At hennes praksisperiode vil omfatte reelt, strategisk arbeid er noe Silje gleder seg stort over. Hun ser frem til å teste ut teorier i praksis, og er spent på hvordan arbeidsdagene frem mot sommeren blir:

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang! Dette er den første SWOT-analysen jeg gjør der alle faktorene er ukjente, smiler Silje, som har jobbet med lignende analyser gjennom studiet der mye av arbeidsgrunnlaget har vært ferdig tilrettelagt informasjon oppgitt som del av arbeidscaset.

SWOT-Silje

Hun er allerede i gang med kartlegging av bransjen vår, noe som også er lærerikt for Silje på et personlig plan. Mye ved markedsføringsbransjen er nytt for henne, og det er mye å sette seg inn i. For å sikre et godt og nyansert grunnlag var hun raskt ute med å invitere alle oss på kontoret inn i analysearbeidet gjennom en felles workshop: 

– Det er spennende å få involvere alle sammen. Jeg har jo allerede dannet meg et inntrykk etter å ha vært med på kundemøter, vært på kontoret og snakket med de fleste. Det blir nyttig å få samlet reelle innspill og danne et solid grunnlag for analysen. Jeg skal også intervjue flere kunder av CATCH, forteller Silje ivrig, som allerede er i full gang med å utvikle både intervjuteknikk og rammer for workshop og analyse.

I tillegg til å jobbe et gitt antall timer i praksis, skal hun også levere en rapport for perioden som viser hva hun har gjort og hvordan dette har faglig relevans. Den ferdige SWOT-analysen blir en del av denne rapporten.

– Det er viktig at mitt internship er en ressurs for bedriften jeg er i, fremfor at jeg blir en byrde. I tillegg er det også avgjørende at jeg får relevant erfaring som jeg kan ta med meg videre, sier hun. 

Det er ingen tvil om at Silje får mye ansvar i løpet av sitt internship, og hun får gode muligheter til å ta eierskap til prosessen: 

– Vi er kjempeglade for at Silje skal være en del av gjengen vår frem til sommeren, og vi er spente på å se hva analysene hennes avdekker. Som et byrå i kontinuerlig utvikling er det viktig for oss å slippe yngre krefter til og la Silje få rom til å gjøre sin forskning. Forhåpentligvis avdekker hun områder der vi bør videreutvikle oss og bli enda bedre, avslutter byrålederen. Vi ønsker Silje velkommen i gjengen og gleder oss til å bli enda bedre kjent!

Andre artikler