Viktigheten av en visuell identitet

Hva er en visuell identitet og hvorfor er det viktig?

13. juli 2021

Merkevarebygging Design

En visuell identitet, eller visuell profil, handler om å sikre en rød tråd og binde sammen all kommunikasjon, eksternt eller internt, slik at selskapet er gjenkjenbart og oppleves konsekvent. Identiteten er en viktig pillar for å kunne styrke og utvikle sterke merkevarer. I arbeid med visuell kommunikasjon er vi opptatt av en strategisk forankring for å sikre at våre kunders verdier og visjoner kommer til syne gjennom visuelle virkemidler. På mange måter kan en bedrifts identitet sammenliknes med hvordan man opplever en person gjennom væremåte, holdning, utseende, klesstil og språk.

En bredde virkemidler

Riktig kombinasjon av visuelle elementer er avgjørende for at bedrifter oppleves som hel vedFarger, typografi, grafiske elementer, animasjoner, layout, fotomanér og logo må spille på lag med bedriftens verdier for å gi et helhetlig og tydelig inntrykk. Kombinasjonen av disse er med på å farge alt av budskap til å oppleves som at det kommer fra ett og samme selskap. Det er ikke sikkert at alle elementene er like relevante for alle, men skal noe nytt innføres – skal det gjøres ut i fra samme strategiske fundament som eksisterende elementer er bygget på.  

Personlighet

La oss sammenlikne en visuell identitet med opplevelsen av en person igjen. Logoen er ansiktet på personen, skrifttypen er stemmen, fargene er klærne og lay-out og komposisjon er holdning og væremåte. Ansiktet og navnet er gjerne det første man tenker på, og dette gir ofte umiddelbare assosiasjoner til hvem man opplever denne personen som. Assosiasjonene, tankene og følelsene knyttet til dette farges av de øvrige elementene i hens visuelle identitet. La oss si at denne personen har en dyp stemme, bruker en skreddersydd dress med et sort slips, en grasiøs måte å føre kroppen, og fremstår som tilbaketrukken og ydmyk. Overfører jeg dette til et selskap er min første assosiasjon Aston Martin; Quietly Confident. Bytter vi ut det sorte slipset med et glorete rosa slips faller dette bildet og assosiasjonen bort. 

Logo, navntrekk og symbol

En logo kan være et navntrekk, et symbol eller en kombinasjon av disse. Et navntrekk er en bestemt måte å utforme navnet på selskapet. Har utformingen av navnet et særegent nok utrykk kan det være nok for å formidle verdiene i det strategiske fundamentet til selskapet. Google, NASA og Coca-Cola er ulike eksempler på dette. Symbolet kan være konkret som Ferrari’s hingst, eller  noe abstrakt (Nike’s svosj), en unik fremstilling eller forkortelse av selskapets navn (Hennes & Mauritz eller Hewlett Packard). Formålet med logoen er å bidra til at selskapets verdier kommer frem på enklest mulig måte.  

 

En logo lades opp av elementene rundt

Logoen kan ikke kommunisere verdier eller en identitet alene. Farger, skrifttype og andre elementer er med på å lade den opp og skape riktige assosiasjoner. Noe så enkelt som hvilke bilder logoen plasseres på kan være med på å farge hvilke assosiasjoner man har til selskapet, som du ser på eksempelet over. 

 

Typografi

Personlighet er viktig for å formidle riktig historie. Sammenlikningen som designbyrået Grafisches Büro gjorde mellom hunderaser og skriftfamilier gir et fint skråblikk på hvordan dette kan oppleves i praksis. Design er subjektivt, men mennesker er gode på å kategorisere det vi ser underbevisst i ulike bokser. En puddel assosieres for mange med noe kongelig eller overdådig, og en Schäfer som mer rigid og lydhør. Om det er riktig at personlighet skal ta en stor plass i førersetet er det allikevel viktig å ikke gjøre det fremmed, uforståelig eller så særeget at budskapet blir borte i visuelle virkemidler. For skal man velge mellom særegenhet og lesbarhet er sistnevnte det soleklare valget. Funksjon fremfor form, da hovedoppgaven til skrifttyper er å formidle og få frem et budskap. Valg av skriftfamilier og deres visuelle kvaliteter kommer i andre rekke, men er allikevel et svært viktig ledd i en identitet. For å sikre både særegenhet og funksjonalitet bruker man gjerne to skrifttyper, der overskriftene får frem personlighet, mens mengdeteksten har som hovedformål å være enkel å lese.  

 

Farger

Enten bevisst eller underbevisst knytter vi ulike assosiasjoner til ulike farger. Solen er gylden og gul og gir assosiasjoner til varme og glede, himmelen er blå og harmonisk. Se og Hør bruker kraftige røde og gule farger for å vise til aktuelt og presserende innholdNille har en vennlig gul farge, Facebook en pålitelig blå og eksklusive merkevarer lener seg gjerne mot gull. Identiteter har gjerne en primærfarge og flere sekundærfarger som spiller på lag med hverandre for å posisjonere de i et riktig, -eller bryte med sitt markedssegment.  

Grafiske elementer

Mønstre, illustrasjoner, lay-outformer og bruken av disse er viktige identitetsbærere. Grafiske elementer kan være mangt, og kan like gjerne være et mønster som gjenspeiler selskapets virke eller abstrakte former som bidrar til å formidle verdier. En av våre kunder; Ringerikskraft jobber for å skape “positive ringvirkninger”, og i arbeidet med deres visuelle identitet ledet dette oss til å utforme et primær-element for å bygge opp om dette budskapet. Ringvirkning-illustrasjonen og arbeidet med Ringerikskraft kan du se her.  

Spilleregler og funksjonalitet

En visuell identitet skal fremstå helhetlig og bistå med å formidle verdier og personlighetFor å sikre dette er det viktig at man regelsetter bruk av de visuelle virkemidlene i en identitet. De skal ikke overskygge hverandre, eller brukes så flittig at de mister funksjon. En identitet kan bryte med de visuelle normene innenfor et marked, eller synliggjøre at selskapet tilhører et marked. Det er viktig å fremstå unik, men ikke for en hver pris. Til syvende og sist skal kunder finne frem til dere og få riktige assosiasjoner til hvem dere er og hva dere representerer; for design handler ikke om å få noe til å se pent ut – det handler om å få frem et budskap, løse et problem og å skape riktige forventninger.  

 

Vil du vite mer om hvordan identitet og merkevarebygging kan synliggjøre dere? Send meg en e-post!

Andre artikler