Mattis Jørgensen

Mattis Jørgensen

Frontendutvikler

Mattis har en bachelor i IT og informasjonssystemer fra USN, og begynte i Catch sommeren 2019. Han er frontendutvikler og jobber tett med designere og backendutviklere slik at designet blir som kunden har blitt forespeilet og er intuitivt i bruk for sluttbruker.