Thomas Mayer Foss

Thomas Mayer Foss

Digitalleder

Thomas er utdannet i England og var med å starte Catch i 2005. Han er ansvarlig for alle våre digitale leveranser, men bistår også med strategi, rådgivning, design, utvikling og prosjektledelse der det trengs. Som digitalleder er hans viktigste egenskaper evnen til å se helheten i prosjektene, at han har bred kunnskap og er løsningsorientert. Thomas liker å tenke utenfor boksen og ser sjeldent utfordringer - bare muligheter.

Bloggartikler