Pan Innovasjon
Profil og nettsted for Pan Innovasjon

Før lekte man med papirfly. Nå jobbes det med passasjerfly drevet av bioenergi. Follum har en lang historie med å gjøre skog til papir. Nå er Pan Innovasjon etablert på samme sted, for å finne frem til fremtidens næring basert på skogen som råvare. Du kommer ikke til å tro alle mulighetene som ligger i skogen. Catch har laget profil og nettsted til Pan Innovasjon.