Audiomoda
Profil, web og produktdesign for Audiomoda

Audiomoda er et norsk selskap som jobber med å utvikle og produsere innovative high end lydprodukter. Audiomoda har inngått et samarbeid med selveste Aston Martin. Vi samarbeider med Audiomoda blant annet på produktdesign, visuell kommunikasjon og web.