Ensjøbyen
Profil og nettsted for Ensjøbyen

Tradisjonelt er Ensjø kjent som bilbyen i Oslo. Gjennom Norges største eiendomsprosjekt skal Nye Ensjøbyen utvikles til et attraktivt og sentralt område for boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur. Catch samarbeider med Ensjøbyen blant annet på en revitalisert profil og nettsted.