Ringeriks-Kraft
Trykksaker og web for Ringeriks-Kraft

Hønefoss var første byen i Norge og blant de første i verden med elektrisk bybelysning. I over 100 år har Ringeriks-Kraft levert miljøvennlig energi, og er den dag i dag en kraftleverandør med høyt fokus på morgendagens muligheter og involvering i lokalsamfunnet. Catch samarbeider løpende med alt av markedsmateriell både for web og trykk for Ringeriks-Kraft.