Ringeriks-Kraft
Digital årsrapport for Ringeriks-Kraft

For årsrapporten 2012 valgte Ringeriks-Kraft å tenke helt nytt - digitalt. Hele årsrapporten er laget for web, og publiseres via vår publiseringsløsning. Dette gir masse nye muligheter, som video, interaktive grafer og interaksjon mellom de forskjellige delene av rapporten. Og er du likevel interessert i å lese rapporten på papir kan du laste ned de delene du ønsker som PDF.