Sørlandschips
Sisteleddkampanjer for Sørlandschips

Siden 2005 har vi hatt et nært samarbeid med Sisteleddkontoret, der vi har betjent nasjonale merkevarer som bl.a Sørlandschips, Synnøve Finden og Mills. Vårt fokus har vært å utarbeide kampanjer i butikk - fra idé til ferdige elementer, trykksaker og kampanjeprodukter i butikk til innsalgsverktøy for kjedeselgerne. Sisteledd krever fokus på (minst) to målgrupper samtidig - og vi benytter gjerne litt andre virkemidler enn i tradisjonell markedsføring.