Tjenester

Innhold

Innhold er nøkkelen i alt vi produserer, enten det er en nettside, en brosjyre eller et innlegg i sosiale medier. Godt og relevant innhold, det vil si tekst og bilder eller illustrasjoner, er avgjørende for at vi når ut med den kommunikasjonen vi ønsker til aktuelle målgrupper.

Ved å legge ned et grundig arbeid med å skape egenprodusert innhold som målgruppen din finner nyttig og interessant, bidrar du både til å rangere høyere på listen hos søkemotorene samtidig som du styrker merkevaren din. En egen strategi for innholdsproduksjon vil for eksempel hjelpe deg med å få oversikt over hva som bør lages, hvordan og når det bør publiseres, og ikke minst hva slags tone-of-voice innholdet bør ha. Skal innholdet formes som en artikkel, en pressemelding med eget pressefoto, et dybdeintervju med portrett – eller skal innholdet visualiseres i form av video? Mulighetene er mange, og vi hjelper deg med å avgjøre hvilket innhold du og din bedrift bør prioritere. 

Vi tilbyr arbeid med kommunikasjonsstartegi, innholdsproduksjon og foto, for å hjelpe deg med å kommunisere målrettet med dine kunder eller målgrupper. Vi bistår også med å sikre at ditt innhold er optimalisert for søk og i tråd med retningslinjer for språk der disse finnes - og hvis de ikke finnes, så hjelper vi deg med å lage dem! 

Bloggartikler som handler om Innhold